ZAOPATRZENIE W AZOT Z POWIETRZA

Należy tutaj zwrócić uwagę na bardzo osobliwy fakt: nasza atmosfera zawiera prawie 80% czystego azotu, a tylko 0,03% C02. Ale ani wyższe rośliny, jak drzewa, krzewy itp., ani eukariotyczne glony nie znalazły sposobu, aby ten azot bezpośrednio wykorzystywać. Dla eukariontów azot jest i pozostaje nadal materiałem deficytowym, dlatego musimy naszym roślinom uprawnym dostarczać nawozów azotowych. Zresztą odnosi się to także do większości prokariontów, a więc do bakterii, bezjądrowych sinic i in. Niektórym z nich udaje się jednak asymilować azot z powietrza. Wśród

– 3 – Biotechnika wolno żyjących bakterii są to np. rodzaje Clostridium i Azotobacter, dalej bakterie z rodzaju Rhizobium, które żyją w symbiozie z koniczyną, łubinem i innymi roślinami motylkowymi i dzielą się z nimi zdobytym przez siebie azotem (stąd tzw. zielone nawożenie). Oprócz tego ok. 40 gatunków sinic może wiązać azot z powietrza, i to wcale nie w małych ilościach. Na polach ryżowych, gdzie glony te występują częściowo w stanie naturalnym, a po części są sztucznie dodawane, dopływ azotu za pośrednictwem glonów wynosi od 30 do 50 kg na hektar rocznie, a więc nie tak mało.

Pod takim kątem widzenia patrząc, można by przypuszczać, że znacznie lepszy byłby układ zamknięty, zawierający sinice wiążące azot moglibyśmy w ten sposób równocześnie przeprowadzać asymilację dwutlenku węgla i azotu za pomocą jednego gatunku glonu. Oczywiście jest to wniosek fałszywy, gdyż 80% azotu z powietrza zostałoby w statku kosmicznym bardzo szybko zużyte, a zasoby nie mogłyby być uzupełniane, ponieważ człowiek nie wydala azotu gazowego. Dlatego też musimy już pozostać przy glonach nie posiadających zdolności wiązania azotu. Przede wszystkim musimy rozejrzeć się za źródłem azotu, który ma być wiązany w naszym układzie zamkniętym. Po dokładniejszym zastanowieniu stwierdzamy, że źródło-azotu mamy już w samym układzie, w postaci jednego z partnerów, ale nie glonu- w przypadku podróży kosmicznej są nim kosmonauci.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *