Kategoria Witryny

Tagi

https://www.linkedin.com/company/reddit-nfl-streams/

Wzrost jednokomórkowych drobnoustrojów

Wzrost jednokomórkowych drobnoustrojów, np. drożdży: w fazie wstępnej (opóźnionej „lag”) komórki jeszcze się nie dzielą. W tej fazie powstają dopiero enzymy, które mają uruchomić przemianę materii. Faza logarytmiczna („log”) charakteryzuje się częstymi podziałami komórek.

W jednakowych odcinkach czasu liczba komórek podwaja się w stosunku 1:2:4:8:16 („wzrost wykładniczy”). W fazie stacjonarnej zmniejsza się zdolność do podziałów, równocześnie zaczynają ginąć pierwsze komórki. Teraz w jednostce czasu powstaje tyle samo nowych komórek, ile starych umiera – liczba komórek w zawiesinie pozostaje więc stała. Później przeważa obumieranie

Rozmnażanie zaszczepionych komórek glonów nie przebiega w sposób jednostajny. Najczęściej następuje po upływie I-2 godzin po zakończeniu tzw. fazy wstępnej (fazy opóźnionej albo lag-fazy), ale później narasta już lawinowo: z I komórki powstają 2, z 2->4, z 4->8 itd. Jest to wzrost wykładniczy, często także nazywany fazą log (faza logarytmiczna). W końcu hodowla przechodzi w fazę stacjonarną, krzywa wzrostu staje się pozioma, liczba komórek już się nie zwiększa. Nie znaczy to oczywiście, że nie zachodzą już żadne dalsze podziały komórek. Zachodzą, ale liczba nowo powstających komórek jest taka sama jak liczba komórek obumierają-cych. Jest to zjawisko niepożądane, ponieważ z komórek obumarłych mogą na drodze samostrawienia (autolizy) powstać niepożądane związki, po części nawet jady, które z zebranej masy glonów musiałoby się dopiero usuwać. Ważne jest więc, aby dokonać zbioru na krótko przed wejściem hodowli w fazę stacjonarną. Właściwy moment musi być starannie wybrany i łatwy do ustalenia, aby nie powstały wcale, albo przynajmniej w jak najmniejszej ilości produkty autolizy, które zatrułyby pożywkę. Hodowla wchodzi w fazę stacjonarną nie zawsze wtedy, gdy wyczerpie się pożywka, ale gdy zostanie osiągnięta określona, dla każdego gatunku glonów inna, gęstość zawiesiny (liczba komórek w jednostce objętości), kiedy nagromadzą się szkodliwe produkty przemiany materii itp.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *