WYKORZYSTANIE. ZWIĄZKÓW ORGANICZNYCH

Jak już wielokrotnie mówiliśmy, bakterie są przeważnie organizmami heterotro- ficznymi, żywią się związkami organicznymi („pożywieniem”) i rozkładają je częstokroć aż do związków nieorganicznych („mineralizacja”), jak C02 i H20. Rozkład ten zachodzi według bardzo wielu schematów i obejmuje wiele etapów pośrednich, co wymaga zróżnicowanego podejścia do bakterii, wprowadzenia daleko idących podziałów nie tylko na bakterie właściwe (Eubacteńa), ich „bliskich” i „dalekich” krewnych, ale nawet jeszcze bardziej szczegółowych. W takim stanie oczywiście jest znacznie trudniej dokonać przeglądu i usystematyzować państwo bakterii.

Nie stanowi to na pewno zadania tej książki. Podkreślamy raz jeszcze, że nie chodzi tu o podręcznik mikrobiologii, ale o popularną książkę z dziedziny biotech- niki, poświęconą pożytecznej i szkodliwej – z punktu widzenia techniki – działalności drobnoustrojów.

Nie rozwlekając się zbytnio nad systematyką bakterii, zaczniemy od razu od bakterii właściwych albo bakterii w ścisłym tego słowa znaczeniu. Mają one zdecydowaną przewagę liczebną nad swoimi krewnymi z grupy prokariontów. Odnosi się to zarówno do liczby gatunków, jak i różnorodności ich działania, nie dotyczy natomiast ani wyglądu, ani kształtu, przeciwnie, pod tym względem są one bardzo monotonne. Bakterie właściwe żyją zawsze jako pojedyncze komórki o sztywnych ścianach komórkowych. Mają kształt kulek (koki), prostych pałeczek (Bacillus i Bacteńum) lub skręconych pałeczek (Spirillium), są nieruchome lub poruszają się przy pomocy rzęsek, tworzą zarodniki lub ich nie tworzą, są tlenowcami lub beztlenowcami (aeroby lub anaeroby).

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *