W odróżnieniu od pozbawionych jąder prokariontów

W odróżnieniu od pozbawionych jąder prokariontów, eukarionty mają „prawdziwe” jądro komórkowe, otoczone osłonką jądrową, „prawdziwe” mitochondria i plastydy te ostatnie w przypadku, gdy są zielone, nazywamy chloroplastami. Do eukariontów zaliczamy wszystkie wyższe rośliny, wszystkie zwierzęta i naturalnie także człowieka, do grupy Protista należą tylko najmniejsze eukarionty (które niekoniecznie mają najbardziej prymitywną budowę).

Podobnie jak w grupie prokariontów, tak i tutaj wyróżniamy glony i grzyby: Tym razem określamy je jako Phycophyta (należą tu zielenice, czyli Chlorophyta, krasnorosty, czyli Rodophyta, brunatnice, czyli Phaeophyta i in.) oraz Mycophyta, czyli śluzówce, i grzyby wyższe (pleśniaki, czyli Phycomycetes, workowce, czyli Ascomycetes, i podstawczaki, czyli Basidiomycetes). Jak same nazwy wskazują, są to wszystko rośliny. Spośród zwierząt do grupy Protista zalicza się jedynie pierwot-

Podział grupy Protista. Po prawej znajdują się „glony”, mające zdolność fotosyntezy, a więc samożywne. Po lewej – „grzyby” oraz bakterie wymagają one gotowych pokarmów z wyjątkiem tych bakterii, które mają zdolność foto- i chemosyntezy. Wśród grzybów i glonów należy jeszcze wyróżnić organizmy nie mające jądra komórkowego (prokarionty, na dole) i mające jądro (eukarionty)

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *