Ta zależność glonów od temperatury

Istnieją jednakże glony, które znoszą skrajnie wysokie temperatury, i takie, które znoszą skrajnie niskie temperatury. Niektóre sinice żyją w gorących źródiach o temperaturze do 93°C, a okrzemki (Diatomeae) mogą zasiedlać lody polarne. Na 1 m2 znajdowano je nawet w ilości do 1 kg świeżej masy. Choć wytrzymują one takie temperatury, ale ich produktywność w tych warunkach nie jest optymalna, toteż dla naszych celów ci rekordziści nie wchodzą w rachubę.

Ta zależność glonów od temperatury pozwala zrozumieć fakt, że w Europie Środkowej – Dortmundzie, Treboniu – hodowla glonów opłaca się tylko od kwietnia do października, okrągło przez 150 dni w roku. W tym czasie osiąga się w Dortmundzie dziennie 10-12 g suchej masy glonów z 1 m2 powierzchni hodowlanej, w dni o korzystnym nasłonecznieniu nawet do 25 g/m2. Odpowiada to rocznej wydajności 121 białka z 1 ha. W krajach zwrotnikowych i podzwrotnikowych wydajność dochodzi do 15-20 g/m2, ale tam hodowla trwa cały rok. Najwyższą wydajność dzienną osiągnięto w Izraelu: od 30 do 32 g suchej masy glonów. Wszystkie te wartości odnoszą się do Chlorella i Scenedesmus. Hodowle glonów w Tajlandii i w Peru (Trujillo), założone na wzór Dortmundu, są obsiane przez Scenedesmus.

– 5. Hodowle na wolnym powietrzu pracują jednostopniowo, tzn. że na początku zaszczepia się pożywki wystarczającą ilością glonów, pozwala się im rosnąć i rozmnażać. Doświadczenie kończy się po osiągnięciu właściwej gęstości zawiesiny, która jest z góry ustalona i ciągle kontrolowana. Teraz całą pożywkę przepuszcza się przez filtr lub odwirowuje i otrzymuje się czyste glony.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *