Specyficzny charakter ma toksyna erytrogenna płonicy

Jeszcze raz wróćmy do bakterii ropotwórczych. Wytwarzają one ponad 20 różnych toksyn. Większość z nich ma charakter enzymów zbudowanych z białek rozkładają one określone związki gospodarza. Zaliczamy tu: streptokinazę, czyli fibryno- lizynę, która rozpuszcza fibrynę i inne białka, streptodornazę rozkładającą kwas dezoksyrybonukleinowy (DNA), hialuronidazę, która rozkłada kwas hialuronowy – składnik tkanki łącznej, i in. Przeciwko wszystkim tym toksycznym enzymom mogą wytwarzać się przeciwciała.

Specyficzny charakter ma toksyna erytrogenna płonicy (szkarlatyny). Nie jest ona enzymem jak uprzednio wymienione toksyny (choć jest białkiem), nie wytwarzają jej także „normalne”, chorobotwórcze koki, lecz tylko takie, które same zostaną zaatakowane przez szczególne wirusy, tzw. bakteriofagi (str. 205). Możliwe więc, że toksyna erytrogenna, podobnie jak i toksyna błonicy, jest białkiem faga.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *