SCHORZENIA WYWOŁYWANE PRZEZ GRZYBY

Dotychczasowe wywody potwierdzają tezę wypowiedzianą w zakończeniu rozdziału o glonach, że z punktu widzenia biotechniki możliwości wykorzystania grzybów są znacznie szersze niż glonów. Wachlarz ich możliwości jest dużo bogatszy, choć lista ich cech ujemnych jest również długa. Znakomitym i specyficznym zaletom grzybów (i Streptomycetes) musimy przeciwstawić także ich bardzo niepożądane wady. W ostatnich latach okazało się np., że grzyby wywołują choroby znacznie częściej, niż się dotychczas przypuszczało.

Zatrucia grzybami i mikotoksykozy do niedawna lekceważono, dzisiaj uważa się je za „syndrom przyszłości” (syndrom jest to zespół wielu objawów, występujących równocześnie). Odkąd pojawia się rocznie od 4 do 5 tys. publikacji na temat samych toksyn kropidlaka i pędzlaka, mówi się wręcz o koniunkturze mikotoksyn w nauce. Najdawniej znaną mikotoksykozą jest bez wątpienia wspominany już ergotyzm, wywoływany przez alkaloidy sporyszu. Również zatrucia muchomorem zielonkawym i muchomorem zwyczajnym są powszechnie znane co roku też wiele osób umiera na skutek spożycia przez lekkomyślność albo niewiedzę grzybów trujących. Ogólnie jednak biorąc, problem mikotoksyn jest raczej zaniedbany. Sytuacja zmieniła się dopiero ok. 1960 r., gdy zdano sobie sprawę, że ciągłe zatrucia zwierząt użytkowych były powodowane zagrzybioną paszą. Bydło, świnie i drób padały z objawami schorzeń przewodu pokarmowego, wątroby lub płuc. Problem stał się palący, gdy w 1960 r. w krótkim czasie w Anglii w trzech różnych farmach drobiu padło 5 tys. przepiórek,

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *