Płytka agarowa

Płytka agarowa z równo wysianym gronkowcem złocistym (Staphylococcus aureus). Dookoła grzybka Pénicillium, który wytwarza penicylinę i wydziela ją do agaru-agaru, nie mogą się rozwijać bakterie ropne, powstaje tzw. strefa zahamowania. Taka właśnie strefa zahamowania naprowadziła Sir Alexandra Fleminga ną odkrycie penicyliny

Kryształy penicyliny oglądane w mikroskopie polaryzacyjnym. Ale i te szczepy nie mogą wytwa rzać penicyliny o wiele taniej od che mików. W przeciwieństwie do kropid- laka grzyb ten może rosnąć również u hodowli zanurzonej a więc pod wodą, wobec tego zamiast „wanien5′, które zajmują dużo miejsca, można używać do hodowli zwyczajnych kadzi fermen tacyjnych, o pojemności do lOOtys. 1, a nawet więcej. Gatunki pędzlaka są jednak pod innymi względami bar dziej wymagające niż producent kwasu cytrynowego: 1. nic pozwalają się karmić melasą z buraków cukrowych, najbardziej lubią laktozę (cukier mlekowy), a największą wydajność produkcyjną wykazują, gdy hoduje się je na pożywce płynnej przygotowanej z mleczka kukurydzianego, laktozy, glukozy oraz wielu soli mineralnych, co wcale nie jest tanie. 2. Muszą być hodowane w warunkach sterylnych. Nie wolno zapominać o hamowaniu wzrostu bakterii (co było możliwe przy hodowli kropidlaka ,. penicylina nie zabija bowiem wszystkich bakterii wiele z nich jest odpornych, nie które nawet wydzielają penicylinazę – enzym rozkładający penicylinę do nieczyn nego kwasu 6-aminopenicylanowego. 3. Płyn odciągnięty z hodowli zawiera wiele związków, również prekursory podobne do penicyliny, toteż wymaga bardzo skompli kowanej przeróbki na czystą penicylinę.

Górna część wielkiego urządzenia fermentacyjnego, służącego do produkcji penicyliny. Właściwe kadzie fermentacyjne (zbiorniki do hodowli szczepów PemcilHum’, znajdują się na piętrach leżących poniżej

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *