Sinice

Leżące głębiej pozostają w ciemności i nie wydzielają tlenu, lecz – przeciwnie – ponieważ oddychają, same zużywają tlen, i to tym więcej, im silniej przygrzewa słońce. Jeszcze gorzej jest w nocy, gdy nawet komórki leżące na powierzchni wytwarzają C02. Lepka warstwa glonów dodatkowo jeszcze utrudnia wymianę tlenu z powietrza zaczyna się masowe obumieranie glonów. Formalny „deszcz trupów” opada na dno jeziora. Tam również nie ma tlenu, ale są bakterie anaerobowe, żyjące w warunkach beztlenowych. Rozkładają one martwe komórki, lecz nie do C02 i „H20, lecz do kwasów, metanu CH4, amoniaku NH3 i trującego siarkowodoru H2S. Często już w I-2 godzin po zachodzie słońca wszystko, co żyje w stawie rybnym, dosłownie się dusi.

Czytaj dalej

Ta zależność glonów od temperatury

Istnieją jednakże glony, które znoszą skrajnie wysokie temperatury, i takie, które znoszą skrajnie niskie temperatury. Niektóre sinice żyją w gorących źródiach o temperaturze do 93°C, a okrzemki (Diatomeae) mogą zasiedlać lody polarne. Na 1 m2 znajdowano je nawet w ilości do 1 kg świeżej masy. Choć wytrzymują one takie temperatury, ale ich produktywność w tych warunkach nie jest optymalna, toteż dla naszych celów ci rekordziści nie wchodzą w rachubę.

Czytaj dalej

W procesie fotosyntezy

Ale to jeszcze nie wszystko. Podczas redukcji jednej cząsteczki dwutlenku węgla powstaje jedna cząsteczka tlenu. Dopiero teraz można właściwie ocenić znaczenie fotosyntezy, która prowadzi nic tylko do znikania wydalanego przy oddychaniu CO.,, ale także wraca nam tlen, umożliwiając wszystkim istotom żywym dalsze oddychanie. Świat roślin zielonych przedstawia się nam tu jako najbardziej zadziwiający koncern przemysłowy Ziemi. Produkuje on rocznie Więcej ton żywności, niż wszystkie huty świata łącznie wytapiają stali, pracuje całkowicie bez hałasu, nie odprowadza żadnych ścieków zamiast wyrzucać szkodliwe wyziewy, bezustannie poprawia powietrze, i to wszystko czyni bezpłatnie! Oczywiście funkcjonuje on tak sprawnie dlatego, że do dyspozycji ma stale CO.,, pochodzący z przeciwstawnych mu procesów oddychania (dysymilacji), gdyż jak wiemy, fotosynteza i oddychanie na całej Ziemi równoważą się.

Czytaj dalej

KRWAWIĄCE HOSTJR

Następną rodziną są Enterobacteriaceae. Sama nazwa wskazuje, że żyją one w przewodzie pokarmowym człowieka i ssaków (gr. enteron = jelito). Nie dotyczy to jednak wszystkich członków tej rodziny, np. Aerobacter żyje w glebie. Z drugiej strony, w jelicie żyją streptokoki i inni przedstawiciele bakterii kwasu mlekowego, których przecież nie zaliczamy do Enterobacteriaceae. Dla obu rodzin wspólne jest tylko to, że wywołują fermentację, mają kształt pałeczek i nie wytwarzają zarodników. Ale Enterobacteriaceae są Gram-ujemne, poruszają się przy pomocy licznych rzęsek, które znajdują się na całej powierzchni komórki bakteryjnej (urzęsienie typu peri- trichalnego). Przerabiają łatwo i chętnie różne cukry, wytwarzając kwas mlekowy, octowy i mrówkowy. Dwa ostatnie kwasy powstają zresztą wspólnie z kwasu piro- gronowego.

Czytaj dalej

„Ogród”

„Ogród” jest czystą hodowlą (monokulturą), tzn. że rośnie w nim tylko jeden jedyny gatunek grzyba. Wszystkie inne gatunki, które bez wątpienia również zostały zawleczone z materiałem roślinnym, nie mogą wyrosnąć, ponieważ albo są w porę eliminowane, albo antybiotyki, które zapewne znajdują się w ślinie mrówek, uniemożliwiają im wzrost. Mrówki zapewniają tym czystym kulturom optymalny poziom wilgotności, nawożenie i pielęgnację, toteż rozwijają się one tak obficie, że całe społeczeństwo mrówek może się żywić wyłącznie grzybami. Innego pokarmu mrówki nie pobierają nawet po wielodniowym głodzeniu nie można ich zmusić, aby zjadały liście, i tylko w najskrajniejszej konieczności zabierają do siebie grzyby z plantacji innych gatunków mrówek.

Czytaj dalej

PRODUKCJA PIWA

Proces produkcji piwa trwa przeważnie znacznie dłużej niż „zwykła” fermentacja alkoholowa, mianowicie 8-10 dni, niekiedy jeszcze dłużej. Wynika to stąd, że stosuje się drożdże o dolnej fermentacji, które szybko opadają na dno pojemnika fermentacyjnego i słabo się rozmnażają, a fermentację prowadzi się w niskich temperaturach, tzn. przy 5-TC (piwo marcowe, dortmundzkie, pilzneńskie i in.).

Czytaj dalej