ŻYWNOŚCI I KALORIACH

Stara zasada mówi: kto nie pracuje, ten także nie powinien jeść. Jak z wieloma innymi zasadami, i z tą można by dyskutować. Odwróćmy ją jednak i zmieńmy nieco, a wyniknie z tego pewnik nie do podważenia: kto nie je, ten także nie może pracować, nie może istnieć, zginie z głodu. Życie jest możliwe tylko przy regularnym dostarczaniu pożywienia.

Czym jest pożywienie, wyjaśniają przede wszystkim przepisy dotyczące środków żywności. Podają one, jakie powinny i jakie nie mogą być artykuły żywnościowe. Są to jednak tylko formalne przepisy, dotyczące handlu, regulaminów, uchybień, kontroli i mandatów z punktu widzenia biotechniki są one nieprzydatne. Dla ułatwienia spróbujmy w miejsce środków żywności podstawić pojęcie „energia”. Bez dopływu energii życie nie jest możliwe, ponieważ wszystkie procesy życiowe nieustannie zużywają energię. W rzeczywistości chodzi głównie o energię zawartą w środkach żywności, której przyswajanie podtrzymuje procesy życiowe. Można łatwo wykazać, że w artykułach spożywczych rzeczywiście znajduje się energia wystarczy je spalić (oczywiście niektóre trzeba przedtem wysuszyć). Cukier, tłuszcze, także suchy chleb i wysuszone mięso rzeczywiście płoną, gdy się je podpali. Znane jest również przyrządzanie i płonięcie kruszonu. Wiemy oczywiście, że nasze pożywienie zawiera kalorie każdy magazyn ilustrowany podaje od czasu do czasu tabele kalorii, z których czytelnik może ocenić, czy nie pobiera ich nieco więcej, niż potrzebuje (ich nadwyżka zostaje

Czytaj dalej

KISZONA KAPUSTA I KISZONKI

Do innego działu przemysłu spożywczego należy kiszenie kapusty, ogórków i oli wek. Surowcami są biała kapusta, niezupełnie dojrzałe ogórki i zielone oliwki. W każ dym z tych przypadków bakterie kwasu mlekowego zamieniają cukier, zawarty w su rowcach, na drodze fermentacji na kwas mlekowy, nadając w ten sposób trwałość artykułom spożywczym na pewien czas. W białej kapuście, poszatkowanej, zmieszanej z solą i przykrytej, następują kolejno po sobie gatunki Leuconostoc, Lactobacillus plantarum i Lactobacillus brevis. Wytwarzają one do 2,4% kwasu mlekowego oraz nieco CO.,. Z tą chwilą fermentacja ulega samoistnie zahamowaniu, gdyż zbyt kwaśnego środowiska nie znoszą nawet bakterie kwasu mlekowego. Mimo to, gotową kiszoną kapustę poddaje się jeszcze pasteryzacji, aby powstrzymać niepożądaną fermentację wtórną.

Czytaj dalej

Chemikom wiedzie się lepiej

Jest zupełnie jasne, przynajmniej dla mikrobiologów i biotechników, że ze względu na bardzo duże różnice w ich naturalnym występowaniu, w hodowli, w zakresie ich działania itd. ukierunkowane poszukiwanie antybiotyków o dokładnie określonych, pożądanych właściwościach – nie ma szans powodzenia.

Chemikom wiedzie się lepiej, długo bowiem nic wyczerpią jeszcze wszystkich możliwości dołączania nowych grup bocznych do znanych struktur podstawowych. Po pierwszych sukcesach, np. z pólsyntetyczną penicyliną, naukowcy w laboratoriach badawczych szkół wyższych i przemysłu zajęli się całkowicie syntezą nowych związków i ich testowaniem. Prace chemików nie muszą rozwijać się „na ślepo”, ponieważ wiadomo często z góry, jak zmienią się właściwości danego związku po przyłączeniu do niego określonych łańcuchów bocznych czy podniesie to jego rozpuszczalność w wodzie, czy też zwiększy zdolność wiązania się z określonymi grupami białek albo kwasów nukleinowych itp.

Czytaj dalej

Ziemia okrzemkowa

Ziemia okrzemkowa z prasy filtracyjnej browaru. Masa filtracyjna składa się wyłącznie z pancerzyków okrzemek, przeważnie połamanych, oraz z Silicoflagellata

Ziemię okrzemkową dodawano nawet do gliny przy produkcji cegieł, co zapewniało im lekkość. Z takiej to cegły zbudowana jest kopuła sławnego meczetu Hagia Sophia w Istambule, wzniesionego jako kościół w latach 532-537, za panowania cesarza Justyniana. Wysokość jej sklepienia wynosi 55 m, a szerokość łuku 32 m.

Czytaj dalej

Największe bogactwo gatunków i osobników mrówek

Tyle na dowód, że technika jest starsza, o ,wiele starsza od człowieka. A jak przedstawia się sprawa z biotechniką? Także pod tym względem termity znacznie nas wyprzedziły, przeznaczają one mianowicie pod sklepieniem termitiery jedną część swego gniazda na inspekty, w których normalnie hodują jarzyny. Nie są to ani odmiany kapusty, ani jarzyny strączkowe czy sałata, ale grzyby, które z podobną troskliwością pielęgnują, nawożą i klimatyzują, z jaką my klimatyzujemy nasze inspekty., Grzyby te służą wyłącznie jako pokarm. Aby się jeszcze raz o tym przekonać, zajmijmy się inną grupą owadów – mianowicie mrówkami-ogrodniczkami. Chociaż z termitami są tylko bardzo daleko spokrewnione, tworzą podobne społeczeństwo, wznosząmro- wiska i uprawiają grzyby. Ich praktyka rolnicza jest jednak doskonalsza i ponadto łatwiejsza do zaobserwowania niż u termitów.

Czytaj dalej

POTRZEBNE SĄ TAKŻE TŁUSZCZE I BIAŁKO …

Nasze dopiero co przedstawione układy, akwarium z zimną wodą i radziecka komora podwodna, nie są prawdziwymi układami zamkniętymi, ponieważ stale dostarcza się do nich energię świetlną, ryby musi się karmić, a pasażerka komory podwodnej miała z. sobą żywność, po wyczerpaniu której zakończyła eksperyment. Dla naszych rozważań układ staje się dopiero wtedy interesujący, kiedy może się utrzymać sam, bez dostarczania żywnośęi. Takie układy istnieją.

Czytaj dalej