O WIELOSTRONNOŚCI SAPROFITÓW

Technologiczne znaczenie grzybów leży w zupełnie innej dziedzinie. Aparat do fotosyntezy, przynajmniej u eukariotycznych glonów i u wyższych roślin, jest w zasadzie podobny jednakowy produkt wyjściowy – C0.2 i końcowy – glukoza. Odpowiada temu także daleko posunięte podobieństwo procesów dysymilacji. Grzyby, jako organizmy heterotroficzne pod względem węgla, źle by na tym wyszły, gdyby się nastawiły jednostronnie i wyłącznie na odżywianie produktami fotosyntezy, po nieważ tych w próchnicy można znaleźć niewiele. Ale oczywiście jest tam wiele innych związków organicznych, jeszcze nie całkowicie utlenionych, jak białko i produkty jego rozkładu, składniki ściany komórkowej, jak celuloza, pektyny, chityna, a przede wszystkim najrozmaitsze substancje, które podczas gnicia części roślin i zwłok zwierząt uwalniają się albo powstają od nowa.

Grzyby i wszystkie inne organizmy heterotroficzne, także bakterie, wyspecjalizowały się w przyjmowaniu określonych pokarmów lub kombinacji związków (bez wątpienia tu leży jedna z przyczyn, że dotychczas nie udaje się hodowla trufli) albo wytworzyły względnie zachowały zdolność przestawiania się na wykorzystanie aktualnie dostępnych substancji organicznych.

Wynika z tego, że heterotrofy wykazują nadzwyczaj szeroki wachlarz możliwości rozkładu nie ma ani ednej substancji, która może być rozłożona, a której by grzyby i bakterie rzeczywiście nie rozkładały. Otwiera to m.in. możliwość użycia grzybów do wykorzystywania odpadków, których przerabianie w inny sposób byłoby zbyt kosztowne. Temu bogactwu możliwości rozkładu odpowiada bogata gama wariantów przemiany materii, m.in. także dokonywania syntez. Tak jak potrafią wykorzystać najbardziej niezwykłe substancje jako źródło energii, tak samo zdolne są wytwarzać najbardziej skomplikowane związki, jak witaminy, antybiotyki, trucizny, związki smakowe itd., aż do związków pokrewnych z LSD (dwuetyloamidem kwasu lizergi- nowego). Do najważniejszych zadań biotechniki należy wykorzystać te możliwości syntezy, udoskonalić je, a potem wprowadzić na wielką skalę techniczną.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *