Nauka

Ziemia okrzemkowa

Ziemia okrzemkowa z prasy filtracyjnej browaru. Masa filtracyjna składa się wyłącznie z pancerzyków okrzemek, przeważnie połamanych, oraz z Silicoflagellata

Ziemię okrzemkową dodawano nawet do gliny przy produkcji cegieł, co zapewniało im lekkość. Z takiej to cegły zbudowana jest kopuła sławnego meczetu Hagia Sophia w Istambule, wzniesionego jako kościół w latach 532-537, za panowania cesarza Justyniana. Wysokość jej sklepienia wynosi 55 m, a szerokość łuku 32 m.

Czytaj dalej

Największe bogactwo gatunków i osobników mrówek

Tyle na dowód, że technika jest starsza, o ,wiele starsza od człowieka. A jak przedstawia się sprawa z biotechniką? Także pod tym względem termity znacznie nas wyprzedziły, przeznaczają one mianowicie pod sklepieniem termitiery jedną część swego gniazda na inspekty, w których normalnie hodują jarzyny. Nie są to ani odmiany kapusty, ani jarzyny strączkowe czy sałata, ale grzyby, które z podobną troskliwością pielęgnują, nawożą i klimatyzują, z jaką my klimatyzujemy nasze inspekty., Grzyby te służą wyłącznie jako pokarm. Aby się jeszcze raz o tym przekonać, zajmijmy się inną grupą owadów – mianowicie mrówkami-ogrodniczkami. Chociaż z termitami są tylko bardzo daleko spokrewnione, tworzą podobne społeczeństwo, wznosząmro- wiska i uprawiają grzyby. Ich praktyka rolnicza jest jednak doskonalsza i ponadto łatwiejsza do zaobserwowania niż u termitów.

Czytaj dalej

POTRZEBNE SĄ TAKŻE TŁUSZCZE I BIAŁKO …

Nasze dopiero co przedstawione układy, akwarium z zimną wodą i radziecka komora podwodna, nie są prawdziwymi układami zamkniętymi, ponieważ stale dostarcza się do nich energię świetlną, ryby musi się karmić, a pasażerka komory podwodnej miała z. sobą żywność, po wyczerpaniu której zakończyła eksperyment. Dla naszych rozważań układ staje się dopiero wtedy interesujący, kiedy może się utrzymać sam, bez dostarczania żywnośęi. Takie układy istnieją.

Czytaj dalej

Sinice

Leżące głębiej pozostają w ciemności i nie wydzielają tlenu, lecz – przeciwnie – ponieważ oddychają, same zużywają tlen, i to tym więcej, im silniej przygrzewa słońce. Jeszcze gorzej jest w nocy, gdy nawet komórki leżące na powierzchni wytwarzają C02. Lepka warstwa glonów dodatkowo jeszcze utrudnia wymianę tlenu z powietrza zaczyna się masowe obumieranie glonów. Formalny „deszcz trupów” opada na dno jeziora. Tam również nie ma tlenu, ale są bakterie anaerobowe, żyjące w warunkach beztlenowych. Rozkładają one martwe komórki, lecz nie do C02 i „H20, lecz do kwasów, metanu CH4, amoniaku NH3 i trującego siarkowodoru H2S. Często już w I-2 godzin po zachodzie słońca wszystko, co żyje w stawie rybnym, dosłownie się dusi.

Czytaj dalej

Ta zależność glonów od temperatury

Istnieją jednakże glony, które znoszą skrajnie wysokie temperatury, i takie, które znoszą skrajnie niskie temperatury. Niektóre sinice żyją w gorących źródiach o temperaturze do 93°C, a okrzemki (Diatomeae) mogą zasiedlać lody polarne. Na 1 m2 znajdowano je nawet w ilości do 1 kg świeżej masy. Choć wytrzymują one takie temperatury, ale ich produktywność w tych warunkach nie jest optymalna, toteż dla naszych celów ci rekordziści nie wchodzą w rachubę.

Czytaj dalej

W procesie fotosyntezy

Ale to jeszcze nie wszystko. Podczas redukcji jednej cząsteczki dwutlenku węgla powstaje jedna cząsteczka tlenu. Dopiero teraz można właściwie ocenić znaczenie fotosyntezy, która prowadzi nic tylko do znikania wydalanego przy oddychaniu CO.,, ale także wraca nam tlen, umożliwiając wszystkim istotom żywym dalsze oddychanie. Świat roślin zielonych przedstawia się nam tu jako najbardziej zadziwiający koncern przemysłowy Ziemi. Produkuje on rocznie Więcej ton żywności, niż wszystkie huty świata łącznie wytapiają stali, pracuje całkowicie bez hałasu, nie odprowadza żadnych ścieków zamiast wyrzucać szkodliwe wyziewy, bezustannie poprawia powietrze, i to wszystko czyni bezpłatnie! Oczywiście funkcjonuje on tak sprawnie dlatego, że do dyspozycji ma stale CO.,, pochodzący z przeciwstawnych mu procesów oddychania (dysymilacji), gdyż jak wiemy, fotosynteza i oddychanie na całej Ziemi równoważą się.

Czytaj dalej