Kategoria Witryny

Tagi

https://potreningu.pl/articles/list/category/1/zdrowie

Człowiek już bardzo dawno wykorzystywał niektóre drobnoustroje

Jeszcze jeden ważny aspekt biotechniki można tu zauważyć – nie ogranicza się ona w żadnym sensie do użytkowania roślin uprawnych i zwierząt domowych. Przeciwnie! Choć uprawa roli i hodowla zwierząt są bardzo ważne dla wyżywienia nas samych, to w całym zakresie biotechniki zajmują one tylko niewielki wycinek. O wiele większe znaczenie, ze względu na ilość, jakość, jak i rozmaitość produktów, ma użytkowanie grzybów, glonów i bakterii, a więc drobnoustrojów.

Należy również przypomnieć, że człowiek już bardzo dawno wykorzystywał niektóre drobnoustroje, wtedy, gdy jeszcze nie znał uprawy zbóż. Z zebranych i roztartych ziarn wypiekano chleb – pomagały w tym drożdże i bakterie z miodu i różnych soków zawierających cukier przyrządzano napoje alkoholowe, ale to znów „robiły” drożdże, tak wtedjr, jak i dzisiaj. Tylko że pierwotny człowiek jeszcze o tym nie wiedział, działał wtedy jako „nieświadomy biotechnik”.

Jeśli początkowo – u termitów przed 300 min lat, u człowieka może przed 10 tys. lat – zdarzały się jedynie sporadyczne przypadki „oswojenia” drobnoustrojów, to dzisiaj udział ich w gospodarce osiągnął już takie rozmiary, że nawet określenie go mianem wielkiego przemysłu wydaje się nieomal przeżytkiem. Udział ten sięga daleko poza sam tylko problem wyżywienia od podróży kosmicznej do produkcji antybiotyków, od oczyszczania ścieków aż po produkcję witamin, od przygotowania rudy aż do wytwarzania kompostu ze śmieci i tworzyw sztucznych – nie ma ani jednej dziedziny ludzkiej egzystencji, w której nie stwierdzałoby się długotrwałego i decydującego współdziałania oswojonych drobnoustrojów. I bez tego współdziałania nie ma przyszłości dla nowoczesnego człowieka.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *