[CH,0]+H,0+0, – CO,+2H,0+energia

Podczas spalania energia ta uwalnia się w postaci ciepła utlenianie w żywej komórce przebiega nieco inaczej i oczywiście, jest bardziej skomplikowane. W tym przypadku cząsteczka H.,0 w węglowodanie nigdy nie zostaje zastąpiona cząsteczką tlenu z powietrza (czego można by się spodziewać sądząc z wzoru). Jak wynika z wzoru na str. 26, utlenianie komórkowe polega na odszczepieniu wodoru, przyłączeniu wody i ponownym odszczepieniu wodoru. Odłączony wodór spala się z tlenem powietrza’, a zatem tlen w CO, także nie pochodzi z powietrza, ale z węglowodanów i wody. Poprawnie należy powiedzieć, że mamy tu do czynienia z przenoszeniem wodoru od węglowodanu, który jest dawcą wodoru (H-donor), na tlen powietrza, który jest jego biorcą (H-akceptor). Proces ten biegnie od bogatego w energię węglowodanu do ubogiej energetycznie wody. Uwalniana przy tym energia nie ujawnia się w postaci ciepła, jak przy spalaniu węgla, ale jako energia chemiczna, którą żywa komórka dowolnie zużytkowuje.

Wygląda to na rozszczepianie włosa na czworo, ponieważ zarówno przy spalaniu węgla, jak i przy utlenianiu komórkowym jako produkty końcowe powstają: CO.,,

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *