Kategoria Witryny

Tagi

schody granitowe : www.bkg.com.pl/schody-granitowe

Candida

Candida, niektóre streptokoki, wiele bakterii jelitowych i in. Mogą one być całkowicie nieszkodliwe, w pewnych przypadkach nawet konieczne dla naszej gospodarki witaminowej (np. B12). W tym przypadku nie dochodzi więc ani do zatrucia (intoksykacji) organizmu ludzkiego, ani do reakcji obronnej. Istnieje jednak wiele gatunków, które są szkodliwe dla organizmu: wydzielają jady (toksyny) albo atakują określone tkanki czy narządy, jak np. płuca, ucho środkowe, mnożą się tam i uszkadzają te narządy, albo też czynią równocześnie jedno i drugie. Można by wręcz ustalić skalę, gdzie na jednym końcu stałyby bakterie, które wcale nie wnikają do tkanek gospodarza działają szkodliwie tylko poprzez swoje toksyny, które dostają się do krwi, a wraz z nią do całego organizmu. Przykładem są bakterie tężca – Clostridium tetani i błonicy – Corynebacterium diphteriae. Na przeciwnym końcu znaleźlibyśmy pałeczki wąglika – Bacillus anthracis i dżumy – Pasteurella pestis, których komórld rozchodzą się po organizmie z krwią albo poprzez układ chłonny, i wskutek wyso- kiego tempa swych podziałów niszczą tkanki gospodarza. Proces ten przebiega nieraz tak szybko, że obrona’własna organizmu – reakcja odpornościowa mająca za zadanie unieszkodliwianie bakterii, które wniknęły do organizmu, pojawia się o wiele za późno.

Uprzednio wymienione bakterie ropotwórcze umieścimy mniej więcej w środku skali. Wprawdzie wnikają one do organizmu, ale niezbyt szybko, a toksyny, choć dość silne, produkują tylko w niewielkiej ilości. Toteż w tym przypadku system odpornościowy może jeszcze w porę zareagować, najpierw wysianiem białych ciałek krwi (leukocytów) i komórek żernych (makrofagów), później – wytworzeniem substancji obronnej. Ropa składa się głównie z leukocytów, które spełniły swoje zadanie i zginęły poza tym w skład jej wchodzą resztki tkanek.

Warunkiem wywołania reakcji odpornościowej jest, ażeby drobnoustrój chorobowy, który wdarł się do organizmu, został rozpoznany jako ciało obce. W każdym przypadku obce jest białko bakteryjne i jako takie jest zwalczane. Ale bakterie wytwarzają otoczki, które mają dość różnorodny skład chemiczny głównie zawierają wielo- cukry i polipeptydy, a niektóre lipidy. Otoczka ta jest tzw. „antygenem powierzchniowym” i dlatego jest rozpoznawana jako czynnik obcy. Także toksyny wydzielane przez bakterie mogą być uznane przez organizm za ciała obce. W większości toksyny są rozpuszczalne i rozchodzą się po organizmie szybciej, niż w układzie odpornościowym potrafią wytworzyć się specyficzne substancje obronne, czyli przeciwciała.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *