admin

NASTĘPNY ETAP – GENETYCZNE STEROWANIE

Praca oczywiście nie kończy się po wyizolowaniu, oznaczeniu i wyhodowaniu nowego szczepu. W bardzo rzadkich tylko przypadkach takie naturalne szczepy są w stanie dostarczyć taką ilość antybiotyku, żeby hodowla w kadzi fermentacyjnej była opłacalna. Widzieliśmy to już na przykładzie „prapenicyliny” Fleminga. Hodowle laboratoryjne wytwarzały tak mało penicyliny, że nie wystarczyło jej nawet na wyleczenie pierwszego pacjenta, owego policjanta z Oxfordu. Dzisiaj’członkowie „Rodziny Wisconsin” – potomkowie sławnego szczepu Wisconsin Q 176 – wytwarzają dużo ponad 3 tys. jednostek międzynarodowych (penicyliny i jej prekursorów) w 1 cm3 – w zestawieniu z 5 jednostkami w szczepie Fleminga.

Czytaj dalej

Proces produkcyjny z zastosowaniem fermentacji zbiornikowej

Inaczej przebiega proces produkcyjny z zastosowaniem fermentacji zbiornikowej. W tym przypadku całą partię wina po ukończonej fermentacji wtórnej schładza się poniżej 0CC, dodaje likier, poddaje filtracji pod ciśnieniem C0.2 i rozlewa w butelki (w temperaturach ok. 0°C dwutlenek węgla prawie nie uchodzi z wina – z tych samych względów przechłodzone piwo nie musuje i nie daje piany!). Taka metoda produkcji win musujących jest bardzo prosta i przyczyniła się bardzo do obniżenia ich ceny – nie można jednak w tym przypadku deklarować fermentacji butelkowej.

Czytaj dalej

BAKTERIE

Czytelnicy nieuprzedzeni, nie wyspecjalizowani w biologii ani biotechnice, podchodzą do glonów przeważnie z obojętnością. Może w odniesieniu do grzybów wykazują pewne zainteresowanie, natomiast hasło „bakterie” z reguły wzbudza w nich nieprzyjemne uczucia, jak obawę, strach, odrazę. Kojarzenie bakterii z chorobami, wspaniały rozwój antybiotyków, czyli zabójców bakterii, wyobrażenie, że bakterie należy tępić (zob. książkę Łowcy mikrobów), jest u wielu ludzi tak zakorzenione, iż prawie automatycznie zjawia się emocjonalnie uwarunkowana reakcja obronna. Jest to zupełnie zrozumiałe, ale gdy emocje miną, warto przejść do trzeźwego zastanowienia.

Czytaj dalej

SCHORZENIA WYWOŁYWANE PRZEZ GRZYBY

Dotychczasowe wywody potwierdzają tezę wypowiedzianą w zakończeniu rozdziału o glonach, że z punktu widzenia biotechniki możliwości wykorzystania grzybów są znacznie szersze niż glonów. Wachlarz ich możliwości jest dużo bogatszy, choć lista ich cech ujemnych jest również długa. Znakomitym i specyficznym zaletom grzybów (i Streptomycetes) musimy przeciwstawić także ich bardzo niepożądane wady. W ostatnich latach okazało się np., że grzyby wywołują choroby znacznie częściej, niż się dotychczas przypuszczało.

Czytaj dalej

Wysokogatunkowe ciężkie wina

Wysokogatunkowe ciężkie wina otrzymuje się z podsuszonych, tzn. z. przejrzałych jagód winnych, w których nastąpiło nie tylko zagęszczenie soku przez odparo-

Pleśń szlachetna winogron. Na jagodach wzrasta grzyb Botrytis cinerea, wskutek czego skórka ich częściowo ulega zniszczeniu i staje się przepuszczalna dla wody. Sok ulega przez to zagęszczeniu. Pleśń nie zużywa cukru rozpuszczonego w soku, rozkłada natomiast część kwasów. Na rysunku przedstawione jest zaawansowane stadium rozwoju pleśni, która wchodzi w stadium wytwarzania zarodników wanie wody, lecz także redukcja „twardej” kwasowości. Najbardziej zagęszczony jest moszcz z jagód dotkniętych „szlachetną pleśnią”, Botrytis cinerea. Grzybnia tej pleśni rozkłada środkową warstwę ścian komórkowych, podnosząc przez to przepuszczalność skórki winnej jagody.

Czytaj dalej

W odróżnieniu od pozbawionych jąder prokariontów

W odróżnieniu od pozbawionych jąder prokariontów, eukarionty mają „prawdziwe” jądro komórkowe, otoczone osłonką jądrową, „prawdziwe” mitochondria i plastydy te ostatnie w przypadku, gdy są zielone, nazywamy chloroplastami. Do eukariontów zaliczamy wszystkie wyższe rośliny, wszystkie zwierzęta i naturalnie także człowieka, do grupy Protista należą tylko najmniejsze eukarionty (które niekoniecznie mają najbardziej prymitywną budowę).

Czytaj dalej