ANGINA I PŁONICA

Już na przykładzie pierwszej rodziny, której wciąż jeszcze nie skończyliśmy omawiać, stwierdzamy, że bakterie szkodliwe i pożyteczne stoją tuż obok siebie, tak samo jak to było u grzybów. Tam były drożdże paszowe Candida lypolytica i zakażające skórę Candida albicans, tutaj mamy Streptococcus saccharolactis – producenta kwasu mlekowego i jego brata Streptococcus pyogenes – bakterię ropotwórczą (gr. pyon = ropa, genein = wywoływać, powodować). Streptococcus pyogenes jest jednak bardziej niebezpieczny niż Candida albicans. Pod nazwą Streptococcus pyogenes kryją się liczne

Pseudomonas aeruginosa. Na elektronogramie widoczny fragment przekroju podłużnego bakterii. Pseudomotias jest Gram-ujemny. Ściana komórkowa (śk) jest pięciowarstwowa. Trzy zewnętrzne warstwy biegną równolegle w postaci ciemnej-jasnej-ciemnej linii. Od wewnątrz przylega do nich mniej regularna, ciemna warstwa, oddzielona od poprzednio wymienionych trzech jeszcze jedną jasną. Błona plazmatyczna (bp) jest również trójwarstwowa. Powstają z niej tzw. mezosomy (m), organelle błoniaste, których funkcja nie została jeszcze całkowicie wyjaśniona. W cytoplazmie (cp) znajdują się liczne rybosomy (r). Nie ma właściwego jądra komórkowego. Chromatyna (ch), czyli DNA, zlokalizowana jest centralnie lub w osi ko-mórki. Kreska odpowiada długości lOOnm (– 0,0001 mm)

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *