Akwarium z ciepłą wodą

Akwarium z ciepłą wodą – z wieloma rybkami i koralami, ale bez roślin wodnych. Dla pokrycia zapotrzebowania tlenowego jego mieszkańców musi się ustawicznie przepompowywać powietrze. W akwarium z zimną wodą obecność zielonych roślin wodnych zapewnia wystarczające zaopatrzenie w tlen przepuszczać przez filtr. Rybki wydalają bowiem więcej różnych związków, niż na drodze samooczyszczania może być usunięte. Akwarium z ciepłą wodą nie jest więc dobrym przykładem takiego układu, ponieważ partnerzy przeprowadzający fotosyntezę są za słabi, a. partnerzy dysymilujący – zbyt liczni. O możliwości stworzenia zamkniętego układu wymiany gazowej świadczy wiadomość, niedawno podana w prasie, że pewna radziecka pracownica naukowa spędziła cały miesiąc w hermetycznie zamkniętej komorze podwodnej niezbędnego do życia tlenu dostarczały wyłącznie zielone glony – jednokomórkowy glon Chlorella.

Tak więc nie ma powodu do obaw o tlen potrzebny dla nas, dla mieszkańców Ziemi przyszłych dziesięcioleci, czy też dla badaczy podwodnych i kosmonautów. Problem stanowi ich wyżywienie, dostarczenie środków żywności, aby ludzie mieli co dysyrńilować. Jakie nowe elementy może wnieść fotosynteza do rozwiązania tego problemu?

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *