Aerob owo – przy dostępie powietrza (tlenu)

Anaerobowo – bez dostępu powietrza (tlenu), beztlenowo Autotroficzny i heterotroficzny określają sposoby odżywiania się organizmów. Organizmy autotroficzne, czyli samożywne, same wytwarzają potrzebne pokarmy, np. na drodze foto- lub chemosyntezy, organizmy heterotroficzne (hetero- trofy) wymagają do odżywiania się pokarmów gotowych, „wyprodukowanych przez innych”, np. węglowodanów, tłuszczy, białek.

Oligotroficzny i eutroficzny – określają warunki odżywcze w określonych środowiskach życia (biotopach) przeważnie odnosi się to do zbiorników wodnych. W biotopach oligotroficznych, ubogich, ważne dla życia sole mineralne, zwłaszcza azotany i fosforany, występują w bardzo niewielkich ilościach i dlatego są czynnikiem ograniczającym liczbę organizmów (biomasę).

Biotopy eutroficzne są bardzo obficie „odżywione” azotanami i fosforanami, wręcz zbyt obficie nawożone, toteż wzrost biomasy jest w nich nadmierny, co powoduje niedobór tlenu, zachwianie równowagi i gnicie zbiornika.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *